Istanbul E-pass Sekretesspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad 19 februari 2024

Detta sekretessmeddelande för Varol Grup Turizm Seyahat ve Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. (gör affärer som Istanbul E-pass) ('vi', 'oss' eller 'vår'), beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använda och/eller dela ('behandla') din information när du använder våra tjänster ("Tjänster"), till exempel när du:

 • Besök vår hemsida på https://istanbulepass.com/privacy-policy.html, eller någon av vår webbplats som länkar till detta sekretessmeddelande
 • Engagera oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang

Frågor eller funderingar? Genom att läsa detta sekretessmeddelande hjälper dig att förstå dina integritetsrättigheter och val. Om du inte håller med våra policyer och praxis, använd inte våra tjänster. Om du fortfarande har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på istanbul@istanbulepass.com.

SAMMANFATTNING AV NYCKELPUNKTER

Den här sammanfattningen innehåller nyckelpunkter från vårt sekretessmeddelande, men du kan ta reda på mer information om något av dessa ämnen genom att klicka på länken efter varje nyckelpunkt eller genom att använda vår innehållsförteckning nedan för att hitta avsnittet du letar efter.

Vilka personuppgifter behandlar vi? När du besöker, använder eller navigerar i våra tjänster kan vi behandla personlig information beroende på hur du interagerar med oss ​​och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Lära sig mer om personlig information som du lämnar till oss.

Behandlar vi några känsliga personuppgifter? Vi behandlar inte känsliga personuppgifter.

Får vi någon information från tredje part? Vi får ingen information från tredje part.

Hur behandlar vi dina uppgifter? Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägeri och för att följa lagar. Vi kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar din information endast när vi har ett giltigt juridiskt skäl att göra det. Lära sig mer om hur vi behandlar din information.

I vilka situationer och med vilka parter delar vi personuppgifter? Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika tredje parter. Lära sig mer om när och med vem vi delar dina personuppgifter.

Hur håller vi din information säker? Vi har organisatoriska och tekniska processer och rutiner på plats för att skydda din personliga information. Ingen elektronisk överföring över internet eller informationslagringsteknik kan dock garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt , stjäla eller ändra din information. Lära sig mer om hur vi håller din information säker.

Vilka är dina rättigheter? Beroende på var du befinner dig geografiskt kan den tillämpliga integritetslagstiftningen innebära att du har vissa rättigheter angående din personliga information. Lära sig mer om dina integritetsrättigheter.

Hur utövar du dina rättigheter? Det enklaste sättet att utöva dina rättigheter är genom att skicka in en begäran om tillgång till registrerade, eller genom att kontakta oss. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Vill du veta mer om vad vi gör med all information vi samlar in? Läs integritetsmeddelandet i sin helhet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. VAD INFORMATION SAMLAR VI?

2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?

3. VILKA RÄTTSLIGA BASER LITAR VI PÅ FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅNINGSTEKNIKER?

6. HUR LÅNG HÅLLER VI DIN INFORMATION?

7. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

8. Hämtar vi information från minderåriga?

9. VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER?

10. KONTROLLER FÖR ATT INTE SPÅR FUNKTIONER

11. HAR INNEHÅLLARE I USA SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?

12. HAR ANDRA REGIONER SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?

13. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DETTA MEDDELANDE?

14. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

15. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA FÖR DIG?

1. VAD INFORMATION SAMLAR VI?

Personlig information som du avslöjar till oss

Kort sagt: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på Tjänsterna eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Personlig information som tillhandahålls av dig. Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss ​​och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan innehålla följande:

 • namn
 • e-postadresser
 • telefonnummer
 • postadresser
 • faktureringsadresser

Känslig information. Vi behandlar inte känslig information.

Betalningsdata. Vi kan samla in uppgifter som är nödvändiga för att behandla din betalning om du gör inköp, såsom ditt betalningsinstrumentnummer och säkerhetskoden som är kopplad till ditt betalningsinstrument. All betalningsdata lagras av Yapı Kredi, İş Bankası och Stripe. Du kan hitta länk(ar) till deras integritetsmeddelande här: https://www.yapikredi.com.tr/sinirsiz-bankacilik/mobil-bankacilik/uygulama-izinleri/yapi-kredi-mobil-gizlilik-politikasi, https://www.isbank.com.tr/gizlilik-politikamiz och https://stripe.com/privacy.

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådan personlig information.

Information samlas in automatiskt

Kort sagt: Viss information – såsom din Internet Protocol (IP)-adress och/eller webbläsare och enhetsegenskaper – samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar i Tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan inkludera enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats , information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs i första hand för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker. Du kan ta reda på mer om detta i vårt Cookiemeddelande: https://istanbulepass.com/privacy-policy.html.

Informationen vi samlar in inkluderar:

 • Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är servicerelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du kommer åt eller använder våra tjänster och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss ​​kan denna loggdata inkludera din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet i tjänsterna (såsom datum/tidsstämplar som är kopplade till din användning, sidor och visade filer , sökningar och andra åtgärder du vidtar, till exempel vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (som systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade "kraschdumpar") och hårdvaruinställningar).
 • Enhetsdata. Vi samlar in enhetsdata såsom information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att komma åt tjänsterna. Beroende på vilken enhet som används kan denna enhetsdata innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och applikationsidentifikationsnummer, plats, webbläsartyp, hårdvarumodell, internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och information om systemkonfiguration.
 • Platsdata. Vi samlar in platsdata såsom information om din enhets plats, som kan vara antingen exakt eller oprecis. Hur mycket information vi samlar in beror på typen och inställningarna för den enhet du använder för att komma åt Tjänsterna. Till exempel kan vi använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som talar om för oss din nuvarande plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja bort att tillåta oss att samla in denna information antingen genom att vägra åtkomst till informationen eller genom att inaktivera din platsinställning på din enhet. Men om du väljer att välja bort det kanske du inte kan använda vissa aspekter av tjänsterna.

2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägerier och för att följa lagar. Vi kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter av en mängd olika anledningar, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive:

 • Att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren. Vi kan komma att behandla din information för att ge dig den begärda tjänsten.
 • Att svara på användarförfrågningar/erbjuda support till användare. Vi kan komma att behandla din information för att svara på dina frågor och lösa eventuella problem du kan ha med den begärda tjänsten.
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan komma att behandla din information för att skicka dig information om våra produkter och tjänster, ändringar av våra villkor och policyer och annan liknande information.
 • För att utföra och hantera dina beställningar. Vi kan komma att behandla din information för att fullgöra och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten som görs genom tjänsterna.
 • För att möjliggöra kommunikation från användare till användare. Vi kan komma att behandla din information om du väljer att använda något av våra erbjudanden som tillåter kommunikation med en annan användare.
 • För att begära feedback. Vi kan komma att behandla din information när det är nödvändigt för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av våra tjänster.
 • För att skicka marknadsförings- och reklamkommunikation till dig. Vi kan komma att behandla de personuppgifter du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmeddelanden. För mer information, se 'VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER?' Nedan.
 • För att fastställa effektiviteten av våra marknadsförings- och reklamkampanjer. Vi kan komma att behandla din information för att bättre förstå hur vi tillhandahåller marknadsförings- och reklamkampanjer som är mest relevanta för dig.
 • För att rädda eller skydda en individs vitala intresse. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt för att rädda eller skydda en individs vitala intresse, till exempel för att förhindra skada.

3. VILKA RÄTTSLIGA BASER LITAR VI PÅ FÖR ATT BEHANDLA DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har ett giltigt juridiskt skäl (dvs. laglig grund) för att göra det enligt tillämplig lag, som med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster för att ingå eller uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla våra legitima affärsintressen.

Om du befinner dig i EU eller Storbritannien gäller detta avsnitt för dig.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och Storbritanniens GDPR kräver att vi förklarar de giltiga rättsliga grunderna vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter. Som sådan kan vi förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:

 • Samtycke. Vi kan komma att behandla dina uppgifter om du har gett oss tillåtelse (dvs. samtycke) att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lära sig mer om dra tillbaka ditt samtycke.
 • Utförande av ett kontrakt. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig, inklusive tillhandahållande av våra tjänster eller på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig.
 • Berättigade intressen. Vi kan komma att behandla din information när vi anser att det rimligen är nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen och dessa intressen inte väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Vi kan till exempel behandla dina personuppgifter för några av de syften som beskrivs för att:
 • Skicka användarna information om specialerbjudanden och rabatter på våra produkter och tjänster
 • Stöd våra marknadsföringsaktiviteter

   

 • Förstå hur våra användare använder våra produkter och tjänster så att vi kan förbättra användarupplevelsen
 • Lagliga skyldigheter. Vi kan komma att behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, såsom att samarbeta med ett brottsbekämpande organ eller tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, eller avslöja din information som bevis i rättstvister där vi är inblandade.
 • Vitala intressen. Vi kan komma att behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en tredje parts vitala intressen, såsom situationer som involverar potentiella hot mot någon persons säkerhet.

Om du befinner dig i Kanada gäller detta avsnitt för dig.

Vi kan komma att behandla din information om du har gett oss ett specifikt tillstånd (dvs. uttryckligt samtycke) att använda din personliga information för ett specifikt ändamål, eller i situationer där ditt tillstånd kan härledas (dvs. underförstått samtycke). Du kan dra tillbaka ditt samtycke närsomhelst.

I vissa undantagsfall kan vi enligt tillämplig lag ha rätt att behandla din information utan ditt samtycke, inklusive till exempel:

 • Om insamlingen uppenbart ligger i en individs intresse och samtycke inte kan erhållas i tid
 • För utredningar och upptäckt och förebyggande av bedrägerier
 • För affärstransaktioner förutsatt att vissa villkor är uppfyllda
 • Om det finns i ett vittnesuttalande och insamlingen är nödvändig för att bedöma, behandla eller reglera ett försäkringskrav
 • För att identifiera skadade, sjuka eller avlidna personer och kommunicera med anhöriga
 • Om vi ​​har rimliga skäl att tro att en individ har blivit, är eller kan bli utsatt för ekonomiskt övergrepp
 • Om det är rimligt att förvänta sig att insamling och användning med samtycke skulle äventyra tillgängligheten eller riktigheten av informationen och insamlingen är rimlig för ändamål som är relaterade till att utreda ett avtalsbrott eller en överträdelse av lagarna i Kanada eller en provins
 • Om avslöjande krävs för att följa en stämning, order, domstolsbeslut eller domstolens regler om framställning av handlingar
 • Om den har producerats av en individ i samband med sin anställning, verksamhet eller yrke och insamlingen är förenlig med de syften för vilka informationen producerades
 • Om samlingen enbart är för journalistiska, konstnärliga eller litterära ändamål
 • Om informationen är allmänt tillgänglig och anges i regelverket

4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Kort sagt: Vi kan dela information i specifika situationer som beskrivs i detta avsnitt och/eller med följande tredje parter.

Vi kan behöva dela din personliga information i följande situationer:

 • Företagsöverlåtelser. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
 • När vi använder Google Analytics. Vi kan komma att dela din information med Google Analytics för att spåra och analysera användningen av tjänsterna. Google Analytics annonseringsfunktioner som vi kan använda inkluderar: Remarketing med Google Analytics, Googles Display-nätverksvisningsrapportering och Google Analytics demografi och intresserapportering. Besök https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan välja bort Google Analytics annonseringsfunktioner genom Annonsinställningar och annonsinställningar för mobilappar. Andra opt-out-metoder inkluderar http://optout.networkadvertising.org/ och http://www.networkadvertising.org/mobile-choice. För mer information om Googles sekretesspraxis, vänligen besök Googles sekretess- och villkorssida.
 • Affiliates. Vi kan komma att dela din information med våra affiliates, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa affiliates respekterar detta sekretessmeddelande. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och eventuella dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.

5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅNINGSTEKNIKER?

Kort sagt: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (som webbsignaler och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vårt Cookiemeddelande: https://istanbulepass.com/privacy-policy.html.

6. HUR LÅNG HÅLLER VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast att behålla din personliga information så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra juridiska krav).

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi att säkert lagra din personliga information och isolera den från all vidare behandling tills radering är möjlig.

7. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring över Internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från våra tjänster på egen risk. Du bör endast få tillgång till tjänsterna i en säker miljö.

8. Hämtar vi information från minderåriga?

Kort sagt: Vi samlar inte medvetet in data från eller marknadsför för barn under 18 år.

Vi ber inte medvetet om data från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig anhörig använder tjänsterna. Om vi ​​får reda på att personlig information från användare som är yngre än 18 år har samlats in, kommer vi att avaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådan data från våra register. Om du blir medveten om någon data som vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på istanbul@istanbulepass.com.

9. VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER?

Kort sagt: I vissa regioner, såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien (UK), Schweiz och Kanada, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (som EES, Storbritannien, Schweiz och Kanada) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Dessa kan innefatta rätten (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; (iv) om tillämpligt, till dataportabilitet; och (v) att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet 'HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?' Nedan.

Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Om du befinner dig i EES eller Storbritannien och du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter, har du också rätt att klaga till din Medlemsstatens dataskyddsmyndighet or brittiska dataskyddsmyndigheten.

Om du befinner dig i Schweiz kan du kontakta Federal Data Protection and Information Commissioner.

Återkalla ditt samtycke: Om vi ​​förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter, vilket kan vara uttryckligt och/eller underförstått samtycke beroende på tillämplig lag, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet 'HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?' Nedan.

Observera dock att detta inte kommer att påverka lagenligheten av behandlingen innan den dras tillbaka och inte heller, när tillämplig lag tillåter det, kommer det att påverka behandlingen av din personliga information som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Välja bort marknadsförings- och reklamkommunikation: Du kan när som helst avbryta prenumerationen på vår marknadsförings- och reklamkommunikation genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandena som vi skickar, svara "STOPPA" eller "AVSLUTA" på de SMS-meddelanden som vi skickar, eller genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnittet 'HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?' Nedan. Du kommer då att tas bort från marknadsföringslistorna. Vi kan dock fortfarande kommunicera med dig – till exempel för att skicka tjänsterelaterade meddelanden till dig som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål.

Cookies och liknande teknik: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare på att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster. För ytterligare information, vänligen se vårt Cookiemeddelande: https://istanbulepass.com/privacy-policy.html.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du maila oss på istanbul@istanbulepass.com.

10. KONTROLLER FÖR ATT INTE SPÅR FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track ('DNT') funktion eller inställning som du kan aktivera för att signalera att du inte vill ha data om dina surfaktiviteter online övervakad och insamlad. I detta skede har ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta sekretessmeddelande.

11. HAR INNEHÅLLARE I USA SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?

Kort sagt: Om du är bosatt i Utah, beviljas du specifika rättigheter avseende åtkomst till din personliga information.

Vilka kategorier av personlig information samlar vi in?

Vi har samlat in följande kategorier av personlig information under de senaste tolv (12) månaderna:

Kategori

Exempel

Samlade in

A. Identifierare

Kontaktuppgifter, såsom riktiga namn, alias, postadress, telefon- eller mobilkontaktnummer, unik personlig identifierare, online-identifierare, Internet Protocol-adress, e-postadress och kontonamn

 

JA

 

 

B. Skyddade klassificeringsegenskaper enligt statlig eller federal lag

Kön och födelsedatum

 

NEJ

 

C. Kommersiell information

Transaktionsinformation, köphistorik, finansiella detaljer och betalningsinformation

 

JA

 

D. Biometrisk information

Fingeravtryck och röstavtryck

 

NEJ

 

E. Internet eller annan liknande nätverksaktivitet

Webbhistorik, sökhistorik, onlinebeteende, intressedata och interaktioner med våra och andra webbplatser, applikationer, system och annonser

 

NEJ

 

F. Geolokaliseringsdata

Enhetsplats

 

NEJ

 

G. Ljudinformation, elektronisk, visuell, termisk, lukt- eller liknande information

Bilder och ljud-, video- eller samtalsinspelningar skapade i samband med vår affärsverksamhet

 

NEJ

 

H. Yrkes- eller anställningsrelaterad information

Företagskontaktuppgifter för att ge dig våra tjänster på företagsnivå eller jobbtitel, arbetshistorik och yrkeskvalifikationer om du ansöker om ett jobb hos oss

 

NEJ

 

I. Utbildningsinformation

Studentposter och kataloginformation

 

NEJ

 

J. Slutsatser från insamlad personlig information

Slutsatser hämtade från någon av de insamlade personuppgifter som anges ovan för att skapa en profil eller sammanfattning om till exempel individens preferenser och egenskaper

 

NEJ

 

K. Känslig personlig information

 

 

NEJ

 

Vi kommer att använda och behålla den insamlade personliga informationen efter behov för att tillhandahålla tjänsterna eller för:

 • Kategori A - 1 år
 • Kategori C - 1 år

Vi kan också samla in annan personlig information utanför dessa kategorier genom tillfällen där du interagerar med oss ​​personligen, online eller via telefon eller post i samband med:

 • Få hjälp via våra kundsupportkanaler;
 • Deltagande i kundundersökningar eller tävlingar; och
 • Underlätta leveransen av våra tjänster och svara på dina frågor.

Hur använder och delar vi din personliga information?

Läs om hur vi använder din personliga information i avsnittet 'HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?'

Kommer din information att delas med någon annan?

Vi kan komma att avslöja din personliga information med våra tjänsteleverantörer i enlighet med ett skriftligt avtal mellan oss och varje tjänsteleverantör. Läs mer om hur vi lämnar ut personlig information till i avsnittet 'NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?'

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för våra egna affärsändamål, såsom för att genomföra intern forskning för teknisk utveckling och demonstration. Detta anses inte vara att "sälja" din personliga information.

Vi har inte avslöjat, sålt eller delat någon personlig information till tredje part i ett affärs- eller kommersiellt syfte under de senaste tolv (12) månaderna. Vi kommer inte att sälja eller dela personlig information i framtiden som tillhör webbplatsbesökare, användare och andra konsumenter.

Invånare i Utah

Det här avsnittet gäller endast invånare i Utah. Enligt Utah Consumer Privacy Act (UCPA) har du rättigheterna nedan. Dessa rättigheter är dock inte absoluta och i vissa fall kan vi avslå din begäran enligt lag.

 • Rätt att få information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte
 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
 • Rätt att begära radering av dina personuppgifter
 • Rätt att få en kopia av de personuppgifter du tidigare delat med oss
 • Rätt att välja bort behandlingen av dina personuppgifter om de används för riktad reklam eller försäljning av personuppgifter

För att skicka en begäran om att utöva dessa rättigheter som beskrivs ovan, vänligen skicka ett e-postmeddelande till istanbul@istanbulepass.com eller skicka in en begäran om tillgång till registrerade.

12. HAR ANDRA REGIONER SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?

Kort sagt: Du kan ha ytterligare rättigheter baserat på det land du bor i.

Australien och Nya Zeeland

Vi samlar in och behandlar din personliga information under de skyldigheter och villkor som anges av Australiens Privacy Act 1988 och Nya Zeelands Privacy Act 2020 (Privacy Act).

Detta sekretessmeddelande uppfyller meddelandekraven som definieras i båda integritetslagarna, i synnerhet: vilken personlig information vi samlar in från dig, från vilka källor, för vilka ändamål och andra mottagare av din personliga information.

Om du inte vill tillhandahålla den personliga information som är nödvändig för att uppfylla deras tillämpliga syfte, kan det påverka vår förmåga att tillhandahålla våra tjänster, i synnerhet:

 • erbjuda dig de produkter eller tjänster du vill ha
 • svara på eller hjälpa till med dina förfrågningar

Du har när som helst rätt att begära tillgång till eller rättelse av dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet 'Hur kan du granska, uppdatera eller ta bort de data som vi samlar in från dig?'

Om du anser att vi olagligt behandlar din personliga information har du rätt att lämna in ett klagomål om ett brott mot de australiska integritetsprinciperna till Office of the Australian Information Commissioner och ett brott mot Nya Zeelands sekretessprinciper till Office of New Zealand Privacy Commissioner.

Republiken Sydafrika

Du har när som helst rätt att begära tillgång till eller rättelse av dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet 'Hur kan du granska, uppdatera eller ta bort de data som vi samlar in från dig?'

Om du är missnöjd med det sätt på vilket vi hanterar klagomål med avseende på vår behandling av personuppgifter kan du kontakta tillsynsmyndighetens kontor, vars uppgifter är:

Informationsregulatorn (Sydafrika)

Allmänt Förfrågningar: enquiries@inforegulator.org.za

Klagomål (fyll i POPIA/PAIA blankett 5): PAIAComplaints@inforegulator.org.za & POPIAComplaints@inforegulator.org.za

13. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DETTA MEDDELANDE?

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett uppdaterat "Reviderat" datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att lägga upp ett meddelande om sådana ändringar på framträdande plats eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta sekretessmeddelande ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.

14. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du maila oss på istanbul@istanbulepass.com eller kontakta oss per post på:

Varol Grup Turizm Seyahat och Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti.

Mecidiyeköy, Özçelik İş Merkezi, Atakan Sk. Nr:1 D:24

İstanbul, Şişli 34387

Turkiet

15. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA FÖR DIG?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den. För att begära att få granska, uppdatera eller radera din personliga information, vänligen fyll i och skicka in en begäran om tillgång till registrerade.

Klicka för att ändra din Samtyckesinställningar inställningar.