Senaste hälsoriktlinjerna för resenärer

Alla de 19 pandemierna spreds över världen; Covid har också varit effektivt i Turkiet och Istanbul. Den turkiska regeringen vidtar många åtgärder för att minska effekterna av pandemin. 

Covid-19 försiktighetsåtgärder

Pandemiåtgärder som drivs av Republiken Turkiets turismministerium måste få dokumentet Säker turism. Turistanläggningar och verksamheter som kan uppfylla de hygien- och kapacitetskrav som bestäms i denna riktning får arbeta. Villkoren för säker turismcertifikat som specificeras av turistministeriet granskas regelbundet. Tills korrigeringarna är gjorda tillämpas stängningspåföljder för de företag som konstaterats brista i revisionen.

Museer kan ta emot upp till full av sin kapacitet.

Republiken Turkiets regering vidtar åtgärder för att kontrollera sjukdomen. På så sätt syftar man till att hålla antalet smittade lågt.

Reglerna folk måste följa

  • Alla måste åka runt med mask i kollektivtrafiken.
  • Om luftventilation och social distans inte är möjlig krävs mask. (Appliceras både inre och yttre områden)
  • Personer med sjukdomen hålls i karantän i 14 dagar.
  • Turkiet subtraherar antalet patienter enligt provinserna, reglerna tillämpas genom att utvärdera varje stads framsteg.
  • Turister som kommer från utlandet kan besöka fritt.

Regler som företag måste följa

  • Köpcentrumen kan ta emot besökare upp till full kapacitet.
  • Restauranger kan ta emot kunder fulla av sin kapacitet.